Индустриски машини и професионална опрема

Обезбеден сервис и резервни делови - интервенција за 24 часа

Производи
Услуги

Хотелска тастатура за пристап Saimonz OTP BLE

Тастатурата за пристап се поставува на ѕидот до вратата без да влијае на нејзината естетика!

Работи со сите видови електрични брави и автоматски врати.

Идеална за надворешни врати изложени на екстремни временски услови.

Се напојува со 2 АА алкални батерии кои се менуваат просечно на 18 месеци и не бара дополнителна електрична инсталација.

Има можност далечински да активира временски ограничени кодови без да бара интернет пристап на самата брава.

Работи преку Bluetooth, за отклучување со пореку мобилниот телефон на гостинот.

Категорија
SHARE
Следете нè
TOP