fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА

опрема за хотели и ресторани

Стручни консултации, проектирање и професионална
индустриска опрема за хотели и ресторани.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА

СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД

ПРОЕКТИРАЊЕ

ХОТЕЛСКА ОПРЕМА

ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ

Arrow
01 02 03 04 05

Сертифициран квалитет според
германски стандарди

test_mark_en-9fa8730229da41d31e22e4725c2433b2178cb8798af81b4af63adf8b5d7f8c5f
1280px-SGS_Logo.svg

ИСКУСТВО И СТРУЧНОСТ

Повеќе од 15 години во хотелскo-угостителската индустрија.

ХОТЕЛИ

Опрема за хотелски соби и машини за одржување

РЕСТОРАНИ

Опрема за ресторани, кафетерии и барови

ОПРЕМА ЗА КУЈНИ

Everyday ensembles for women.

МАШИНИ ЗА РИБАЊЕ ПОДОВИ

ЕКСТРАКТОРИ ЗА ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ

КОЛИЧКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

МАШИНИ ЗА ЧИСТЕЊЕ

ОПРЕМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ

шокери

Фрижи

REY'S JOURNAL

We write stuff too

Побарај понуда


    TOP
    Arrow